ติดต่อเรา/Contactus

ศูนย์บริการ กสท.

โทรศัพท์ : 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรสาร : 0-2104-3088
e-mail : supportcat4sms@hotmail.com

กรุงเทพและปริมณฑล

1. สำนักงานบริการลูกค้าภาครัฐ
2. สำนักงานบริการลูกค้าภาคธุรกิจ
3. สำนักงานบริการลูกค้าผู้ประกอบการ
4. สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตนครหลวง


ส่วนภูมิภาค

1. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตกลาง
2. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตตะวันออก
3. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตเหนือ
4. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
5. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตตะวันตก
6. สำนักงานลูกค้า กสท. เขตใต้

โทรศัพท์

056-226320
038-425301
053-261160
043-237646
032-316847
074-245864