ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบ e-Payment Gateway
2. จำหน่ายรหัสบัตรโทรคมนาคม CAT4SMS ผ่านระบบ Front Office ของ กสท
3. ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงเทพฯ