อัตราค่าบริการ
1. แบบ Step Charge(เริ่มต้น 100 ข้อความ/เดือน)
จำนวนข้อความ อัตราค่าบริการ/ข้อความ
ตั้งแต่ ถึง
1 500 1.00
501 1,000 0.95
1,001 3,000 0.90
3,001 5,000 0.88
5,001 10,000 0.85
10,001 20,000 0.80
20,001 50,000 0.77
50,001 100,000 0.75
100,001 ขึ้นไป 0.70
2. แบบ Fixed Charge (สัญญา 1 ปี)
แพ็คเกจ จำนวนข้อความที่ส่งได้ รายเดือนขั้นต่ำ
(บาท/เดือน)
อัตราค่าบริการ
(บาท/ข้อความ)
ค่าบริการส่งเพิ่ม
(บาท/ข้อความ)
1 500 475 0.95 1.00
2 1,000 920 0.92 0.95
3 3,000 2,700 0.90 0.92
4 5,000 4,100 0.82 0.90
5 10,000 7,700 0.77 0.82
6 20,000 14,400 0.72 0.77
7 50,000 35,000 0.70 0.72
8 100,000 65,000 0.65 0.70
3. อัตราค่าบริการ CAT4SMS แบบเติมเงิน (Prepaid)
ราคา (บาท) จำนวนข้อความที่ส่งได้ ระยะเวลาการใช้งาน (วัน)
100 60 30
200 140 45