บริการของ CAT4sms
CAT4SMS บริการรับ-ส่งข้อความเข้าสู่มือถือ
เป็นบริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์ www.cat4sms.com ไปยังโทรศัพท์มือถือทุกค่าย ทั่วไทย ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE Move, Hutch, TT&T และ CDMA มีคุณสมบัติเด่นที่ สามารถส่งได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งข้อความ เดียวกันให้กับผู้รับหลายๆ คน พร้อมกัน ตั้งเวลาการส่งหรือเวลาส่งล่วงหน้า หรือตั้งเวลาส่งเป็นประจำได้ตามความ ต้องการ มีสมุดโทรศัพท์สำหรับบันทึกเบอร์ไว้ใช้งานครั้งต่อไป และยังสามารถจัดกลุ่มเบอร์โทรศัพท์ได้ สามารถบันทึกข้อความที่ใช้บ่อยเพื่อความ รวดเร็วในการส่งข้อความที่ใช้เป็นประจำ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ทั้งของแต่ละวันและมีสรุปยอดการใช้งานรายเดือนรวมทั้งสามารถกำหนด sub-account หรือ ผู้ใช้งานย่อยได้
การใช้ SMS เพื่อส่งเสริมการตลาด
  • SMS สำหรับบุคคลทั่วไป : ในการส่งข้อความหาเพื่อน กลุ่มเพื่อน ตั้งเวลา Birthday Reminder ให้เพื่อนหรือคนสำคัญ
  • SMS สำหรับธุรกิจขายตรง : ใช้ในการ แจ้งโปรโมชั่น ยอดคอมมิชั่น และข่าวสาร การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายของบริษัท
  • SMS สำหรับธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ : สามารถแจ้งข่าวสารหุ้นเด่น และรายงานผลการซื้อขายและ Stock Alert ที่จะรองรับการบริหารการส่งข้อมูลหุ้นไปยังมือถือของลูกค้า (Stock alert)
  • SMS สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า Logistics : แจ้งระยะเวลา และรายละเอียดของการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือและทางอากาศ ให้กับลูกค้าทราบ
  • SMS สำหรับหน่วยงานราชการ : แจ้งประกาศข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับหน่วยงาน แจ้งประชุมเตือนผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
  • SMS สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว : ส่งข้อมูล promotion campaignให้กับสมาชิกต่าง ๆหรือลูกค้า แนะนำถิ่นกิน สถานที่ท่องเที่ยว โปรโมชั่นพิเศษ ในเทศกาลต่างๆ
  • SMS สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล : ส่งข้อความติดตามแพทย์ พยาบาล แจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพ หรือรายการ promotion ต่างๆให้กับผู้ป่วยรับทราบ
  • SMS สำหรับโรงเรียน : เป็นสื่อกลางในการการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครองเพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆ และพฤติกรรมของลูกๆ ในโรงเรียน